Půda


Půda je v českém jazyce nejen to, co máme pod nohama, když vyjdeme ven, ale i to, co je pod střechou. To je zvláštní! Na půdě, kde bývá tolik harampádí, vysušených slamníků, kde je tolik prachu a možná v zásypech i popela. Na půdě všech památek, ztracených iluzí, klenotů a nepotřebných krámů. Proč by se tam, s pojmem půda mělo mluvit o nějaké naději? Jazykovědci říkají, že cokoliv je pod - nebem či střechou - má šanci být nazýváno půdou. Protože je to pod… Ve všech etážích politiky, ve všech systémech ekonomiky jsme pod všemohoucím Bohem a tak jsme pro něj půdou. To on rozhoduje. A to je dobré si připomínat…

Mk 4,1-20_Puda_Zem_Litomysl
.pdf
Download PDF • 70KB

Podzimní serie kázání má název: Pět podmínek růstu

Pět podmínek, které dává Bůh a je dobře za ně děkovat... A využít je!

1. Půda/zem (Markovo evangelium 4:1-20)

2. Voda (Ezechiel 47:1-12)

3. Vzduch (Jób 27:3-6 a další místa z knihy)

4. Světlo (Žalm 36:10)

5. Čas (Kazatel 3:1-11)

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black