Rituály na cestě


Mužská obřízka má širší význam, opusťme lidský klín: Mojžíš potřeboval obřezat své rty (Exodus 6:12 a 30). Zdálo se mu, že není schopen důvěryhodně mluvit se svými lidmi a faraonem. Bible mluví o obřízce srdce (Jeremjáš 4:3n), o obřízce uší. (Jeremjáš 6:9n) Otevřít rty a srdce, otevřít uši znamená otevřít a naslouchat Bohu a lidem. A tady už můžeme rozumět apoštolu Pavlovi, když do Kolosis mluví o obřízce, jako odložení celého nevykoupeného těla.

První dva muži evangelia, Pán Ježíš a před ním i Jan Křtitel, byli jako synové Izraele řádně osmého dne obřezáni, jak nám zapsal evangelista Lukáš (2:21 a 1:58). Četli jsme o nich jako o služebnících Hospodinových, že dostali jazyk služebníků, sám Hospodin jim otevřel uši (Žalm 40:7)...

Kázání, jako obvykle přetvářím do podcastu. To je tady, textem tady a z neděle je textem tady ke stažení.

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black