Aby to mělo nějakou cenu...


Pán Bůh má v lidech zalíbení, říkali andělé. To je nezasloužená šance. A jak ji využít? Jak proměnit neužitečné a formální projevy zbožnosti v laboratoř na proměnu charakteru? Jak Boží přízeň docenit, jak si ji přivlastnit a ji prožívat?

Pomůže nám v tuto chvíli text, který je druhým textem kázání z dopisu Pavlova Filipanům, ze 4. kapitoly, verše 8. a 9.: „Konečně, bratří (sestry), přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.“

Řekli jsme si v neděli, že se máme cvičit v naší zbožnosti, tedy ve slušném chování, v nové podobě lidství. A tady je příklad, jak se to dělá. Celé poznámky novoročního kázání si stáhněte zde.

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black