Cena roste!


Ježíše vyhledávali lidé, kteří byli komunitě na obtíž. Hříšníci a celníci. Měli rozvrácený život a nijak se za to nestyděli. Většinu z poctivých lidí okradli, když vybírali clo. Lidé s nimi tedy měli otevřené účty. A Ježíš ztracence a hříšníky nezesměšňoval, nekladl si podmínku lepších mravů, neměl požadavek, aby především odstoupili ze svých úřadů - on s nimi jedl a tedy i mluvil. Tak začíná kapitola, kterou jsme četli. Tak začíná text třech příběhů: Ježíš přijímá podivné lidi s temnou a nenáboženskou historií...

... Rostlo podezření z Ježíšova liberalismu. Rostly závist a svatý hněv ze strany těch, kteří chodí pečlivě každé ráno do úřadu, dodržují všechny předpisy bohoslužeb a mají k Pánu Bohu nejblíž...

...Lukášovo vyprávění Ježíšových výroků cílí právě na tyto pobouřené posluchače, kteří se cítili ohroženi. Jim Ježíš potřeboval vysvětlit, že právě oni, nejenom andělé a Bůh, jsou tím nebem, které se přece raduje nad zachráněnými jedinci. Nad získaným jedním procentem, nad nalezenými deseti procenty či nad padesáti procenty vzkříšených v případě ztraceného syna, jednoho ze dvou (kdybychom dočetli celou kapitolu). Ještě si všimněte: Stále se v této kapitole mluví o jedinci, ale jeho cena příběh od příběhu roste...

Z kázání v Litomyšli na bratrské perikopy, Lukášovo evangelium 15:1-10. Tady jsou celé poznámky ke stažení. Na obrázku: Samaritánská drachma, stříbrný peníz ražený pár století před Kristem. Podoba lva jen o devadesát stupňů otočená představuje tvář bradatého muže... Foto: Vladimir Naihin / Israeli Museum of archeology

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black