Charakter


"Já si myslím, že si svůj charakter musíme cvičit. Máme si stavět si před oči vyšší cíle a příklady. Proto dnes čtu a vyprávím příběh starého krále! Určitě! S naším charakterem se dá dělat moc věcí. Můžeme se pokusit o vyšší cestu, jak tomu říká apoštol (1. Korintským 12:31) „Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu…“ To buduje charakter můj, tvůj i tohoto světa…"

To jsou slova z kázání z neděle 23.6.2019. Nechceme moralizovat, chceme ukázat, co se dá dělat s lidským charakterem. A hlavně, sám mám stále ještě zájem pracovat na svém charakteru. Tady jsou celé poznámky ke kázání. Můžete si je stáhnout. Je to příběh Saulův z 1. knihy Samuelovy.

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black