Hádání pravdy se lží


V neděli jsem řekl: Čas pro oblibu těchto disputací - místy debat kulturních a ke vzdělání - a místy zase bez cíle či s tvrdým politickým nábojem - se vrací. Obecný rozhovor je hádkou Pravdy se Lží. A teď ty karikatury na náměstích; no, však si všimněte… A kde je vlastně pravda? Kradl nebo nekradl? Vyplácí se dotace a nebo nevyplácí? Je Huawei nebezpečná a nebo není? Dává nám pan premiér ze zásob a nebo jsme skutečně bohatí a „je líp“? Dnes se hádá Pravda se Lží - a dokonce i věřící lidé se obracejí k nebesům v bezradnosti. O nic světského se nechtějí starat. Těm nahoře se věří a máme se za ně modlit...

Ještě jedna ilustrace. Město nám dalo možnost vidět na Smetanově Litomyšli skvělý koncert: Ludmila se v romantickém libretu Jaroslava Vrchlického představí jako pohanka; Ivan, poustevník, jako kazatel evangelia. Kdybych si měl vybrat, budu pohanem podle Ludmily a jejího dvora. Ludmila podle Vrchlického romanticky zpívá (a paní Kateřina Plachetková to skutečně zpívala krásně): „Od dětství ku oltáři / mne vodil svatý cit, / kde sláva bohů září, / jim bližší, bližší být. / Tam sednout k stavu s nimi, kde snují žití běh / a útky tajemnými / let řídí sluncí všech. / Pít věčné pravdy zřídla / a chápat strom i květ, / své duši dáti křídla / a k slunci zaletět! / O skryjte tváře v prachu, vždyť bozi s námi jsou, / v tmách noci, v blesku nachu / nás vedou rukou svou!“ A poustevník Ivan přijde do té pohanské slávy na mělnický hrad a zpívá: „Do prachu s vámi! / jeden jest Bůh! / jedna jest pravda, / jíž spěchej výš! / Jedno jest světlo, / tím je kříž!“

V duchu jsem se ptal, zda bych mu dal sluchu a zda by se mne dotkl. Zda není to pohanské čarování stejně silně neurčité, jako Ivanovy výkřiky?! A kde je tedy Pravda a kde je Lež? Mám dát na jeho vyvrácené oči v nebesa!? Ani náhodou!

Poznámky ke kázání na Janovo evangelium 8 a na Genesis 3 jsou zde ke stažení.

Obrázek z tisku Severýnovy tiskárny v Praze s názvem: Hádání pravdy a lži o kněžské zboží a panování jich, kniha urozeného pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova, ilustrace dílem Mistra silné šrafury, 1539. A odpovězte si sami - je to Pravda a nebo Lež?

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black

© 2015 Daniel Kvasnička. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now